Ateriapalvelut

Ateriapalvelua myönnetään pääasiassa säännöllisen kotihoidon asiakkaille tai omaishoitoperheille tukipalveluna hakemuksen perusteella. Ateriapalvelu voidaan myöntää silloin, jos se on edellytys asiakkaan kotona pärjäämiselle. Asiakkaalla on tuolloin tarve useampaan ateriaan viikossa. Ateriapalvelun asiakkuus edellyttää aina palveluntarpeen arviointia.

Ateriapalvelutuottajat nähtävissä osoitteessa https://palse.fi/

 

Lisätietoja:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/tukipalvelut/