Turva- ja hyvinvointiteknologiapalvelut

Turvapalveluilla tuetaan  asiakkaan kotona selviytymistä ja avunsaantia. Asiakkaan tilanne arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa ja etsitään asiakasta parhaiten palveleva turvaratkaisu.

Palveluvalikoimassa on myös muita kotona asumista tukevia hoivateknologiaratkaisuja, kuten hälyttävä lääkekello turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Kotona-asumista tukevaan teknologiaan ja apuvälineisiin voit tutustua Omatorin työntekijän opastuksella näyttelytila Hektorissa: https://omatorille.fi/palvelut/eta-ja-hyvinvointipalvelut/.

 

Lisätietoja turvapalveluista:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/vanhuspalvelut/kotihoito/turva-ja-hyvinvointiteknologiapalvelut/