Ikäihmisten jaksohoito ja palveluasuminen

Jaksohoito

Jaksohoidon toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja omaishoitajan työtä. Omaishoitajia rohkaistaan käyttämään jaksohoidon suoma vapaa-aika lepoon ja virkistykseen.

Jaksohoito sovitaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Jaksot perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jaksohoitoon liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä oman hyvinvointialueen palveluohjaajaan tai Palveluneuvoon.

 

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu sellaisille ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan ja tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Asumispalveluyksiköissä vanhukset asuvat omassa vuokrahuoneessaan. He saavat yksilöllistä, voimavarojensa mukaista ja kuntouttavaa hoitoa yhteistyössä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Essote Palveluneuvo Puh: 015 211 557

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/vanhuspalvelut/asumispalvelut-ja-jaksohoito/