Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta, joka tukee ja edistää kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Toiminta ylläpitää omatoimisuutta ja sosiaalisia kontakteja sekä tukee omaishoitajia läheisensä huolenpitotyössä.

Päivätoimintaan sisältyvät keskitetyt tukipalvelut: monipuolinen kuntouttava, toimintakykyä ja elämänlaatua tukeva ryhmätoiminta, kuljetus-, ateria- ja hygieniapalvelut sovitusti sekä yksityisten palvelun tuottajien palveluja yksiköiden tarjonnan mukaan.

 

Yhteystiedot ja hakemus Essoten nettisivuilta:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/kuntouttava-paivatoiminta/