Kotikuntoutus

Kotikuntoutusta toteutetaan kaikissa Essoten kunnissa, eikä siihen tarvita lääkärin lähetettä. Kuka tahansa terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilainen voi tehdä palvelupyynnön, jonka perusteella kotikuntoutuksen ammattilainen arvioi ja suunnittelee kuntoutustoimenpiteet.

Mitä kotikuntoutus on?

  • toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointia ja ohjausta
  • apuvälinetarpeen tai kodin muutostöiden arviointia ja ohjausta
  • liikkumisen ja muiden arkitoimintojen harjoittamista
  • yksittäisiä ohjauskäyntejä tai kuntoutusjakso esimerkiksi leikkauksen jälkeen
  • kuukauden pituinen arviointi- ja kuntoutusjakso kotihoidon uusille asiakkaille
  • kotikuntoutusta voidaan toteuttaa kotihoidon, kuntoutuksen ja palveluohjauksen ammattilaistenmoniammatillisena yhteistyönä.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on harjoitella asiakkaalle tärkeitä arjen taitoja, jotta toimintakykyä saadaan ylläpidettyä tai jopa parannettua. Kuntoutumisen keinot löytyvät asiakkaan omasta koti- ja lähiympäristöstä

 

Lisätiedot Essoten nettisivuilta:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/kuntoutuspalvelut/kotikuntoutus/