Omaishoidon tuki

Omaishoito on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Se on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet vahvistaa Essoten hallitus.

Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

 

Yhteystiedot kunnittain Essoten nettisivuilta:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito/