Palveluseteli, Palse.fi

Palvelusetelien tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta, palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa. Asiakkaat saavat mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja julkisten palvelujen vaihtoehtona yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Palvelusetelin myöntäminen edellyttää palvelutarpeenarvioinnin tekemistä. Essoten palveluohjaajat arvioivat, onko asiakkaan tilanne sellainen, jossa setelin voi myöntää. Asiakas viime kädessä  päättää itse, ottaako setelin käyttöön vai valitseeko julkisen palvelun.

Lisätietoa:

https://www.essote.fi/palveluseteli/tietoa-asiakkaalle-palvelusetelista/

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/palveluneuvo/

www.palse.fi