Palveluneuvo

Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo toimii koko Essoten alueella.  Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia järjestetään kunnissa lähipalveluna.  Palvelutarpeen arviointeja teemme myös asiakkaiden kotona. Palvelu on maksutonta.

  • Tavoitteenamme on, että kuntalaiset saavat ohjausta, neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Tarkoituksenmukaista palveluohjausta ja neuvontaa sekä palvelutarpeen arviointia yhdestä paikasta tietoa eri palveluvaihtoehdoista, myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista apua palvelujen hakemisessa.

Palveluneuvo auttaa mm. seuraavissa asioissa:

  • Kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut
  • Hyvinvointiteknologian palvelut ja laitteet, esimerkiksi turvarannekkeet
  • Omaishoito
  • Veteraanien kotiin annettavat palvelut
  • Kuljetuspalvelut
  • Asunnonmuutostyöt
  • Palveluasuminen

Yhteystiedot Essoten nettisivuilta:

https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/palveluneuvo/