Ikäneuvolan hoitajan vastaanotot ikääntyville ja omaishoitajille

Ikäneuvolan hoitajan vastaanotto  yli 65-vuotiaille ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 8-10

Ikäneuvolan terveydenhoitajaltasaat ohjausta, neuvontaa ja tukea mieltä askarruttaviin terveyteen ja sairauksiin liittyviin kysymyksiin, terveellisten elämäntapojen edistämiseen, sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, lääkehoitoon, kotona asumisen turvallisuuteen. Ohjaus ja neuvonta ja maksutonta.

Hoitaja voi tehdä myös pieniä hoidollisia toimenteitä kuten ompeleiden ja hakasten poisto, injektioiden pistäminen, pienet haavahoidot, korvahuuhtelu.

Toimenpiteistä ja mittauksista peritään Essoten hoitajapalvelujen mukainen asiakasmaksu 11,40 euroa / käynti 18.3.2019 lähtien. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuoden aikana (kerryttää maksukattoa). Veteraanitunnuksen omaaville toimenpiteet ovat maksuttomia.

 

Ikääntyvien hyvinvointi- ja terveystapaaminen

Ajanvarauksella Essoten Palveluneuvon puhelinnumerosta.

Hoitajamme kartoittaa terveytesi ja hyvinvointisi kokonaisvaltaisesti juuri sinulle varattuna aikana.
• terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä neuvonta ja ohjaus terveytesi ylläpitämiseksi
• tarvittaessa esim. muistitestit
• tarvittaessa varataan aika jatkotutkimuksiin

Palvelu on maksutonta.

 

Kaikenikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Lisätietoa Essoten omaishoidon tuesta.

Palvelu on maksutonta.