Vammaispalvelut

Palveluja Omatorilla tarjoavat Essote ja Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikka

Essoten vammaispalvelut tarjoavat:

  • Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yksilöllisten palvelusuunnitelmien tekeminen ja palvelukokonaisuuksien järjestäminen
  • Palveluohjaus sopivien palvelujen ja tukimuotojen löytämiseksi
  • Henkilökohtaisen avun koordinointi ja neuvonta työnantajamallilla toteutettavassa henkilökohtaisessa avussa.

Palvelu on maksutonta.

Yhteydenotot:

 

Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikka

Annamme tietoa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluista, kehitysvammaisuudesta ja edistämme kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä.

Poliklinikalla keskitytään erityisen tuen ja kehitysvammaisuuden erityiskysymyksiin varhaislapsuudessa, koulu- ja opiskeluaikana sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Kuntoutuksen suunnittelun lisäksi toiminnassa painottuu käytös- ja mielenterveysongelmien selvittäminen, ikääntymiseen liittyvät ongelmat, perheiden tukeminen sekä erityiseen tukeen ja kehitysvammaisuuteen liittyvä neuvonta ja ohjaus.

Asiakkaat ohjautuvat poliklinikalle erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon kautta. Asiakkaat voivat olla kaiken ikäisiä ja asiakkuus on usein pitkäaikainen. Asiakkaat tai heidän omaisensa voivat olla myös suoraan yhteydessä poliklinikan työntekijöihin.

Vastaanotot ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkärinlausunnoista voidaan periä palkkio.

Lisätietoja Vaalijalan sivuilta