Toimijat

Essote

Tarjoaa Omatorilla monia ikääntyviä, vammaisia henkilöitä ja kaikenikäisiä omaishoitajia tukevia palveluja. Katso lisää palveluista

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Palvelee omaishoitajia keskustelutuen, valmennusten, vertaistuen, virkistystoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

On mukana Mikkelin vapaaehtoisverkostossa ja palvelee yhteistyössä Omatorilla muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys tarjoaa keskustelu- ja kehittämisfoorumeja eri sektoreiden sosiaali- ja terveysalan toimijoille edistäen alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta ja kansalaisjärjestöjen sekä julkishallinnon yhteistyötä. Omatorilla yhdistys edistää eri toimijoiden yhteistyötä Hyvinvointikumppanuus-hankkeen myötä.

Miesten asema

Miesten asemalla kohdataan mies yksilönä, yhteisönsä ja yhteiskunnan jäsenenä. Toiminta on tarkoitettu miehille ja heidän läheisilleen sekä miesten kanssa työskenteleville. Työmuotoina ovat yksilö-, pari-, perhe-  ja verkostotyö, joita tukevat miesten omat kokemukset ja vertaisuus.

Vetrean Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu

Tarjoaa Omatorilla kotiin vietäviä palveluja, kuntoutuspalveluja ja hyvinvointipalveluja.

Hieroja Hannu Tarkiainen Omatorilla huone I

ajanvaraus ma-pe klo 7:45-8:45 p. 050 3399 039