Toimijat

Essote

Tarjoaa Omatorilla monia ikääntyviä, vammaisia henkilöitä ja kaikenikäisiä omaishoitajia tukevia palveluja. Katso lisää palveluista

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Palvelee omaishoitajia keskustelutuen, valmennusten, vertaistuen, virkistystoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

On mukana Mikkelin vapaaehtoisverkostossa ja palvelee yhteistyössä Omatorilla muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys tarjoaa keskustelu- ja kehittämisfoorumeja eri sektoreiden sosiaali- ja terveysalan toimijoille edistäen alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta ja kansalaisjärjestöjen sekä julkishallinnon yhteistyötä. Omatorilla yhdistys edistää eri toimijoiden yhteistyötä Hyvinvointikumppanuus-hankkeen myötä.

Geriwell Oy

Geriwellin palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa muun muassa kotiin vietävistä palveluista, esimerkiksi kotipalveluista, kotisairaanhoidosta ja kotikuntoutuksesta.

Kyyhkylä Oy

Kyyhkylän palvelupiste Omatorilla tarjoaa hyvinvointipalveluja (esim. hieronta, jalkahoito ja ravitsemusterapia), kuntoutuspalveluja sekä sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelua.

Mikkelin Kuntopalvelut Oy

Mikkelin Kuntopalvelu Oy on kuntoutus- ja terveyspalvelujen asiantuntijana kehittämässä asiakkaan palvelupolkua yhteistyössä Omatorin muiden toimijoiden kanssa. Jatkossakin asiakkaille suunnatut monipuoliset kuntoutuspalvelut tarjoamme fysioterapiakeskuksessamme, Savilahdenkatu 16 (Mikkelin Teatteria vastapäätä).

 

Vetrean Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu

Tarjoaa Omatorilla kotiin vietäviä palveluja, kuntoutuspalveluja ja hyvinvointipalveluja.